Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Budowanie motywującej kultury zespołu wirtualnego

W jakiej sytuacji?

Praca zdalna, bez bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami oraz dodatkowe obowiązki towarzyszące aktualnej sytuacji, np. opieki nad dziećmi, wymagają bardzo dużej odporności psychicznej. Bywa, że trudno znaleźć w sobie motywację wewnętrzną do wykonywania zadań zawodowych. Pomocne w tym będzie zbudowanie w zespole motywującej atmosfery oraz klimatu wzajemnego wsparcia, które pozwolą na efektywną realizację celów zespołu.

Czego się nauczysz?

Udział w warsztacie on-line będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia oraz wypracowania praktyk i rozwiązań podnoszących integralność i motywację zespołu. Warsztat podnosi też kompetencje indywidualne uczestników w obszarach profilaktyki stresu, rozwiązywania problemów, komunikacji i zarządzania zadaniami.

Zajęcia idealne dla niedużych zespołów (do 15 osób), które mierzą się z wyzwaniem zachowania spójności i wydajnej realizacji zadań w warunkach pracy zdalnej.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

Kultywowanie odporności psychicznej i kreatywności
•    Źródła motywacji, stresu i odporności psychicznej.
•    Budowanie środowiska pracy sprzyjającego inicjatywie.
•    Narzędzia i techniki pobudzające rozwiązywanie problemów.
Team Charter – jak wypracować i realizować zasady współpracy w zespole rozproszonym
•    Wymiary widoczności, celowości i użyteczności w zespole.
•    Ustalanie norm, zasad i standardów współpracy.
•    Wprowadzanie nowych osób i integrowanie zespołu.
Przepływ pracy w zespole
•    Rodzaje architektury zespołów.
•    Zarządzanie zadaniami i przepływem pracy.
•    Wytyczanie celów i śledzenie postępów realizacji.

Prowadzący:

Adam Fiącek – Doświadczony szkoleniowiec i certyfikowany coach. Praktyk szkoleń prowadzonych zgodnie z metodyką nauki przez doświadczenie. Ekspert zarządzania w obszarze zarządzania elastycznymi relacjami pracowniczymi, zarządzania projektami, myślenia systemowego, leadership, organizacji uczącej się. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu programów szkoleniowych dla osób z biznesu i organizacji non-profit.
Autor narzędzi badania potencjału zawodowego, satysfakcji pracowniczej i skuteczności. Autor publikacji z zakresu zarządzania kadrami, zarządzania kapitałem intelektualnym i zastosowania alternatywnych wariantów zatrudnienia.

DATA:
Do uzgodnienia
CZAS TRWANIA:
2 sesje po 4 godziny
CENA:
Prosimy o kontakt z konsultantem
POWRÓT

Skontaktuj się z nami