Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Niezbędnik mediatora w organizacji

Każdego roku firmy przeznaczają ogromne budżety na budowanie dobrej atmosfery w organizacjach. Wyjazdy integracyjne, wyjścia projektowe i atrakcyjnie wyposażone biura. Niezależnie jednak od tego ile wysiłku włożymy w budowanie przyjaznej atmosfery w firmie i tak regularnie musimy mierzyć się z powstającymi w niej konfliktami.

Dlatego jeżeli w twojej organizacji:

  • zauważasz sytuację konfliktowe,
  • dotychczasowe rozmowy nie przynoszą efektów,
  • widzisz dużo emocji i kłótni,
  • widzisz, że czasem zamiast pracą ludzie skupiają się na walce ze sobą,
  • widzisz potrzebę przeprowadzania mediacji,

zapraszamy na nasze szkolenie.

Zarządzanie emocjami

W celu osiągania ważnych celów ważna jest umiejętność rozpoznawania i zarządzania emocjami. Uczestnicy mogą przekonać się jest rola emocji w różnych sytuacjach biznesowych i prywatnych oraz jak można je praktycznie wykorzystać.

Podnoszenie jakości i efektywności spotkań wirtualnych

Spotkania wirtualne stały się codziennością, pozwalają bowiem na zachowanie ciągłości kontaktów ze współpracownikami, umożliwiają przepływ informacji, są platformą wymiany pomysłów i wątpliwości oraz miejscem spotkań, które do tej pory odbywały się w przestrzeni biurowej. Wraz z mijającym czasem kwestie techniczne związane z obsługą programów pozwalających na videokonferencje mają przed użytkownikami coraz mniej tajemnic. Jednak poza wzrostem umiejętności technicznych warto zwrócić uwagę na jakość spotkań – ich celowość, częstotliwość, czas trwania i skuteczność.

Doradztwo psychologiczne

W kryzysowej sytuacji, dostępne sposoby poradzenia sobie z trudnościami mogą być niewystarczające. To moment, w którym emocje, lęk, poczucie bezradności czy rozpacz negatywnie wpływają na ocenę sytuacji, w której się znajdujemy, uniemożliwiając znalezienie w niej konstruktywnego rozwiązania. Wsparcie psychologiczne w takim momencie to pomoc człowiekowi w poradzeniu sobie z trudną sytuacją, w której znalazł się w swoim życiu. Po rozmowie z psychologiem „ma być lepiej niż przed”.

Skuteczny lider zespołu zdalnego, wirtualnego, rozproszonego

Dystans i autonomia pracy zdalnej powoduje u niektórych menedżerów poczucie braku kontroli i bezsilności. Łatwo w takiej sytuacji poddać się pokusie nadmiernego kontrolowania współpracowników. Podkopuje to ich zaangażowanie i motywację. Wielu  menedżerów zadaje sobie pytanie jak skutecznie zarządzać wirtualnym zespołem?

Ustal jasne reguły współpracy i cele. Wzmocnij zaufanie. Na tej podstawie możesz skutecznie deleguj i egzekwuj zadania.

 

Zobacz inne usługi w ramach Remote Team Project->

Budowanie motywującej kultury zespołu wirtualnego

Praca zdalna, bez bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami oraz dodatkowe obowiązki towarzyszące aktualnej sytuacji, np. opieki nad dziećmi, wymagają bardzo dużej odporności psychicznej. Bywa, że trudno znaleźć w sobie motywację wewnętrzną do wykonywania zadań zawodowych. Pomocne w tym będzie zbudowanie w zespole motywującej atmosfery oraz klimatu wzajemnego wsparcia, które pozwolą na efektywną realizację celów zespołu.

Narzędzia zarządzania projektem rozproszonym

Wiele zespołów projektowych stanęło ostatnio przed nowymi wyzwaniami- jak zorganizować sobie wspólna pracę mimo braku regularnych spotkań, odpraw czy po prostu szybkiej wymiany informacji przy porannej kawie. Wiele z tych potrzeb realizują rozwiązania technologiczne. Nie zastąpią one jednak w pełni ustalonych w zespołach praktyk. Nadmiar narzędzi lub ich nietrafiony dobór może wręcz przeszkadzać w pracy.

Każdy zespół i projekt mają swoją specyfikę. Metody i technologia muszą ją uwzględniać. Dobrze dobrane narzędzia realizujące jasno określone funkcje w działaniu zespołu mogą w dużym zakresie zastąpić bezpośredni kontakt.

Narzędzia problem solving dla zespołów wirtualnych

Gdy organizacja przechodzi częściowo do pracy zdalnej pojawia się mnóstwo problemów związanych z przepływem zadań i pojawieniem się nieciągłości w procesach. Do rangi kluczowego urasta problem zapewnienia płynnego przepływu informacji i wykorzystania zasobów. Rozwiązania doraźne, które zostały już wypracowane pochłaniają dużo energii i nie są optymalne. Warto więc pochylić się nad zidentyfikowanymi problemami i stosując narzędzia problem solving przeanalizować je i znaleźć nowe, doskonalsze rozwiązania.

Coaching indywidualny lub grupowy dla liderów zespołów rozproszonych

Dla wielu menedżerów zarządzanie rozproszonym zespołem to nowe doświadczenie. Łatwo pogubić się w gąszczu nowych narzędzi i taktyk menedżerskich, o których można przeczytać w publikacjach i posłuchać na darmowych webinarach. Dużo trudniej zbudować własny, dostosowany do specyfiki zespołu, zestaw narzędzi menedżera.

W takich sytuacjach pomaga wsparcie coacha oraz grupy współpracowników, którzy mierzą się z podobnymi wyzwaniami.

Organizacja indywidualnej pracy – klucz efektywności zespołów rozproszonych

Praca zdalna wymaga niezwykłej automotywacji, systematyczności oraz umiejętności planowania pracy – kategoryzowania zadań, nadawania im wagi i monitorowania postępów w realizacji powierzonych obowiązków. Wydaje się, że umiejętne organizowanie własnej pracy każdego członka zespołu poprzez codzienne stawianie sobie celów, jest kluczem do efektywności zespołu rozproszonego.

Copyrights © 2020