Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Doradztwo psychologiczne

W jakiej sytuacji?

W kryzysowej sytuacji, dostępne sposoby poradzenia sobie z trudnościami mogą być niewystarczające. To moment, w którym emocje, lęk, poczucie bezradności czy rozpacz negatywnie wpływają na ocenę sytuacji, w której się znajdujemy, uniemożliwiając znalezienie w niej konstruktywnego rozwiązania. Wsparcie psychologiczne w takim momencie to pomoc człowiekowi w poradzeniu sobie z trudną sytuacją, w której znalazł się w swoim życiu. Po rozmowie z psychologiem „ma być lepiej niż przed”.

Czego się nauczysz?

To „poczucie, że jest lepiej”, ma wynikać z tego, że osoba, szukająca pomocy:

 • mogła, porozmawiać o przeżywanych trudnościach, problemach;
 • mogła rozmawiając z psychologiem znaleźć racjonalne wyjaśnienie tego, co się z nią dzieje;
 • mogła zwerbalizować własne przekonania, obawy i zobaczyć jak może je kontrolować, jak może na nie wpływać;
 • znalazła konkretne rozwiązanie problemu, którego doświadczała.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

W obecnej sytuacji pracownicy i współpracownicy, mogą doświadczać:

 • izolacji w domu;
 • samotności;
 • lęku o najbliższych i o pracę;
 • silnych, negatywnych emocji innych ludzi wokół;
 • braku bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, innymi ludźmi;
 • poczucia braku wpływu i braku kontroli na to, co dzieje się w ich życiu;
 • braku możliwości realizacji działań, które wcześniej poprawiały samopoczucie;
 • odizolowania od ludzi, którzy wcześniej pomagali w poradzeniu sobie z trudnościami;
 • uniemożliwienia realizacji codziennych, pozytywnych nawyków;
 • trudności w życiu rodzinnym;
 • doświadczenia choroby w najbliższej rodzinie;
 • lęku o własne życie i życie najbliższych?

 

Ta lista, to tylko niektóre traumatyczne wydarzenia, które mogły być udziałem pracowników od marca 2020. Niestety, w przypadku wielu osób, wystąpiły one „wszystkie naraz”. Ich kumulacja może potęgować stres, odczuwany przez pracownika, wpływać na jego pracę, funkcjonowanie w zespole.

W świecie „bez izolacji”, ktoś ze współpracowników, mógłby zauważyć, że coś się dzieje, zapytać, porozmawiać i w naturalny sposób pomóc. Teraz, niestety, niektórzy z  mogą być kompletnie samotni ze swoimi przekonaniami, emocjami.

Interwencja, pokazanie rozmówcy w jaki sposób, może poradzić sobie ze stresem, może pomóc, przypomnieć pracownikowi o jego sposobach radzenia sobie w sytuacji trudnej. Celem spotkań jest przede wszystkim wsparcie pracowników, by mogli nie tylko omówić trudną sytuację, w której się znajdują, oraz wypracować sposoby  poradzenia sobie z nią.

Prowadzący:

Julita Urbaniuk – Psycholog z 20-letnią praktyką zawodową, pedagog.

W 2016/2017 uczestniczyła w cyklu szkoleń dla interwentów kryzysowych, ukończyła 160godzinne studium Interwencji Kryzysowej.

Pracuje jako terapeuta, trener, mediator, interwent kryzysowy.

 

Specjalizuje się w tematyce:

 • kryzys– jak wspierać ludzi w sytuacjach kryzysowych?
 • odporność psychiczna – emocje „przyjaciele” czy „sabotażyści”? Poznawcze sposoby radzenia sobie ze stresem i trudną sytuacją.
 • zarządzanie zmianą – Jak wdrażać zmiany w organizacji? Jak wspierać zespół w procesie zmiany? Jak przekonywać do zmian?
 • zarządzanie zespołem – jak motywować pracowników i siebie?
 • mediacje i zarządzanie konfliktem – Techniki mediacyjne w zarządzaniu zespołem. Jak uczyć ludzi rozwiązywania konfliktów?
 • psychologiczne aspekty zarządzania projektem – Jak pracować z zespołem projektowym? Jak motywować ludzi w projekcie? Jak rozwiązywać trudne sytuacje w pracy projektowej? Praca ze sponsorem, zespołem w trakcie realizacji projektu.
DATA:
Do uzgodnienia
CZAS TRWANIA:
Do indywidualnego ustalenia
CENA:
Prosimy o kontakt z konsultantem
POWRÓT

Skontaktuj się z nami