Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Narzędzia problem solving dla zespołów wirtualnych

W jakiej sytuacji?

Gdy organizacja przechodzi częściowo do pracy zdalnej pojawia się mnóstwo problemów związanych z przepływem zadań i pojawieniem się nieciągłości w procesach. Do rangi kluczowego urasta problem zapewnienia płynnego przepływu informacji i wykorzystania zasobów. Rozwiązania doraźne, które zostały już wypracowane pochłaniają dużo energii i nie są optymalne. Warto więc pochylić się nad zidentyfikowanymi problemami i stosując narzędzia problem solving przeanalizować je i znaleźć nowe, doskonalsze rozwiązania.

Czego się nauczysz?

Uczestnicy poznają dokładnie wybrane metody analizy i rozwiązywania problemów. W przypadku każdej z metod w trakcie zajęć zostaną przećwiczone kolejne kroki i korzystanie z adekwatnych narzędzi.

Warsztat może być realizowany jako szkolenie otwarte. Dobre wyniki przyniesie też w jako zajęcia dedykowane realizowane dla osób z jednej organizacji mierzących się ze wspólnymi problemami. W takiej sytuacji warsztat trening przenika się z elementami doradczymi.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

• Wprowadzenie do metodyki PDCA/SDCA oraz G8D
◦ Łamać czy utrwalać schematy?
◦ Czy Deming i Admiecki mogą nam pomóc w biznesie?
◦ Jak Armia Amerykańska rozwiązuje problemy?
◦ Co na to Einstein?
• Metodyka G8D – 8 kroków, 9 etapów
◦ 0D – ocena możliwości zastosowania metodyki 8D
◦ 1D – wybór i powołanie zespołu projektowego
◦ 2D – zdefiniowanie problemu do rozwiązania
◦ 3D – podjęcie działań natychmiastowych
◦ 4D – identyfikacja przyczyn źródłowych problemu
◦ 5D – określenie i wdrożenie działań korygujących
◦ 6D – weryfikacja skuteczności działań korygujących
◦ 7D – określenie i wdrożenie działań zapobiegawczych
◦ 8D – ocena i zamknięcie prac zespołu
• Wskazówki praktyczne wdrożenia i stosowania G8D w organizacji
◦ Czynniki sukcesu i porażki.
◦ Co zrobić, aby się udało?
◦ Czego nie robić, żeby nie zepsuć?
◦ Co na to Einstein, a co Kotter?

Prowadzący:

Jarosław Siarkiewicz – Audytor, Ekspert, Trener. Specjalizuje się w projektach wdrożeniowych z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstw. Przez ostatnie lata rozwija również kompetencje pracowników firm w zakresie zarządzania jakością.
Przeprowadził ponad 50 audytów strony pierwszej, drugiej i trzeciej w zakresie wymagań ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Przez 10 lat jako trener / konsultant zrealizował przeszło 3500 godzin zajęć szkoleniowych i doradczych, konsultował przeszło 200 projektów rozwojowych, realizowanych w oparciu o metodykę badawczą Six Sigma – DMAIC, w firmach z różnych branż.

DATA:
Do uzgodnienia
CZAS TRWANIA:
2 sesje po 4 godziny
CENA:
Prosimy o kontakt z konsultantem
POWRÓT

Skontaktuj się z nami