Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Narzędzia zarządzania projektem rozproszonym

W jakiej sytuacji?

Wiele zespołów projektowych stanęło ostatnio przed nowymi wyzwaniami- jak zorganizować sobie wspólna pracę mimo braku regularnych spotkań, odpraw czy po prostu szybkiej wymiany informacji przy porannej kawie. Wiele z tych potrzeb realizują rozwiązania technologiczne. Nie zastąpią one jednak w pełni ustalonych w zespołach praktyk. Nadmiar narzędzi lub ich nietrafiony dobór może wręcz przeszkadzać w pracy.

Każdy zespół i projekt mają swoją specyfikę. Metody i technologia muszą ją uwzględniać. Dobrze dobrane narzędzia realizujące jasno określone funkcje w działaniu zespołu mogą w dużym zakresie zastąpić bezpośredni kontakt.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

• analiza potrzeb wirtualnego zespołu projektowego;
• mapowanie funkcjonalności i wymagań narzędzi i technik zarządzania zespołem projektowym;
• przegląd wybranych narzędzi i technik zarządzania zespołem projektowym:
◦ spotkania wirtualne – narzędzia (np. Skype / Teams / Zoom) oraz typy spotkań.
◦ Zarządzanie spotkaniem (virtual meeting management);
◦ zarządzanie wiedzą projektową (np. strona typu wiki, Confluence, MS OneNote);
◦ narzędzia zarządzania projektem (np. Trello, JIRA)
◦ szablony (np. matryca interesariuszy, wykres GANTT, plan utylizacji zasobów projektowych)

Prowadzący:

Marcin Jasiński – Doświadczony szkoleniowiec i certyfikowany coach. Praktyk szkoleń. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania projektami. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, łączący wiedzę naukową z praktycznym doświadczeniem pracy w sektorze prywatnym oraz publicznym. Tworzy i wdraża strategie z zakresu marketingu.

DATA:
Do uzgodnienia
CZAS TRWANIA:
2 sesje po 4 godziny
CENA:
Prosimy o kontakt z konsultantem
POWRÓT

Skontaktuj się z nami