Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Organizacja indywidualnej pracy – klucz efektywności zespołów rozproszonych

W jakiej sytuacji?

Praca zdalna wymaga niezwykłej automotywacji, systematyczności oraz umiejętności planowania pracy – kategoryzowania zadań, nadawania im wagi i monitorowania postępów w realizacji powierzonych obowiązków. Wydaje się, że umiejętne organizowanie własnej pracy każdego członka zespołu poprzez codzienne stawianie sobie celów, jest kluczem do efektywności zespołu rozproszonego.

Czego się nauczysz?

Udział w warsztacie pozwoli uczestnikom poznać metody planowania pracy, ustalania priorytetów, niwelowania „złodziei czasu” oraz zarządzania efektywnością pracy. Cennym będzie określenie indywidualnych preferencji w planowaniu i wypracowanie indywidualnego modelu zarządzania zadaniami w oparciu o poznane metody i techniki.

Warsztat proponowany zarówno jako zajęcia otwarte, jak i warsztat dedykowany konkretnemu zespołowi.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

• Wprowadzenie do zagadnień zarządzania i planowania czasu
• Zasady ustalania priorytetów
• Ważne metody efektywnego planowania
• Ustalanie, osiąganie i monitorowanie swoich celów
• Identyfikowanie i eliminacja ,,złodziei czasu”
• Zarządzanie efektywnością
◦ Cele organizacji a cele pracowników.
◦ Określenie pożądanych zmian.
◦ Diagnozowanie luk i przyczyn.
• Monitoring efektywności
◦ Mierzenie rezultatów.
◦ Kontrola i działania korygujące w realizacji celów indywidualnych i zespołowych.

Prowadzący:

Julita Urbaniuk – Trener TAW Polska. Psycholog biznesu, doświadczony szkoleniowiec i coach z 20-letnim doświadczeniem szkoleniowo-doradczym. Specjalizuje się w treningach z zarządzania projektem, konfliktem, zarządzania zespołami, oceny pracowniczej, motywowania i szkoleniach dla liderów zespołów. Autorka publikacji.
Poprowadziła ponad 700 sesji szkoleniowych i coachingowych.
Ma szeroką wiedzę na temat procesów produkcyjnych w związku z wieloletnią praktyką szkoleniową w środowisku pracowników firm produkcyjnych.
W programach szkoleniowych uwzględnia elementy metodyki Kaizen.

DATA:
Do uzgodnienia
CZAS TRWANIA:
2 sesje po 4 godziny
CENA:
Prosimy o kontakt z konsultantem
POWRÓT

Skontaktuj się z nami