Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Przywództwo indywidualne i zespołowe

W jakiej sytuacji?

Wiele badań wskazuje, że kluczem do efektywnej pracy zespołu rozproszonego jest wysokiej jakości przywództwo i właściwa postawa lidera. Dla licznego grona menedżerów zarządzanie zespołem zdalnym to kolosalna zmiana. W sytuacji radykalnej zmiany liderzy potrzebują dokonać przeglądu zasobów wewnętrznych, którymi dysponują. Kolejnym krokiem jest zbudowanie planu pracy z zespołem w nowych warunkach i rozwijanie zespołu w taki sposób, by jak najlepiej odnalazł się w nowej rzeczywistości.

Czego się nauczysz?

W wyniku warsztatu uczestnicy nauczą się jak dokonać przeglądu swoich mocnych stron i zrewidują swoje potencjały do doskonalenia. Wspólnie z prowadzącym ustalą, jakie działania powinni podjąć aby zbudować zestaw kompetencji i postawę adekwatne do sytuacji. Na tej bazie będą intensywnie trenować interakcje menedżerskie typowe dla pracy zdalnej. W trakcie treningu uwaga uczestników będzie kierowana na aspekty budujące motywację i odporność zespołu.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

Postawa lidera zespołu rozproszonego
• spójność, wyrazistość i orientacja na wspieranie jako filary marki osobistej lidera
• uczenie się z doświadczeń, radzenie sobie ze złożonością, dawanie przykładu
• orientacja na doskonalenie w praktyce pracy lidera

Podstawy interakcji przywódczych
• sytuacje kontaktu nacechowane przywódczo; specyfika kontaktu wirtualnego
• role menedżerskie a role liderskie
• komponenty efektywnej komunikacji

Wzmacnianie odporności i budowanie motywacji
• odporność emocjonalna — rozwijanie i trenowanie wytrwałości, elastyczności i zachowywania dystansu
• budowanie ducha zespołu, rozumienie i łączenie różnorodności
• występowanie w rolach moderatora, coacha i inspiratora

Prowadzący:

Adam Fiącek – Doświadczony szkoleniowiec i certyfikowany coach. Praktyk szkoleń prowadzonych zgodnie z metodyką nauki przez doświadczenie. Ekspert zarządzania w obszarze zarządzania elastycznymi relacjami pracowniczymi, zarządzania projektami, myślenia systemowego, leadership, organizacji uczącej się. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu programów szkoleniowych dla osób z biznesu i organizacji non-profit.

DATA:
Do uzgodnienia
CZAS TRWANIA:
2 sesje po 4 godziny
CENA:
Prosimy o kontakt z konsultantem
POWRÓT

Skontaktuj się z nami