Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Skuteczny lider zespołu zdalnego, wirtualnego, rozproszonego

W jakiej sytuacji?

Dystans i autonomia pracy zdalnej powoduje u niektórych menedżerów poczucie braku kontroli i bezsilności. Łatwo w takiej sytuacji poddać się pokusie nadmiernego kontrolowania współpracowników. Podkopuje to ich zaangażowanie i motywację. Wielu  menedżerów zadaje sobie pytanie jak skutecznie zarządzać wirtualnym zespołem?

Ustal jasne reguły współpracy i cele. Wzmocnij zaufanie. Na tej podstawie możesz skutecznie deleguj i egzekwuj zadania.

 

Zobacz inne usługi w ramach Remote Team Project->

Czego się nauczysz?

Warsztat jest przeznaczony dla menedżerów rożnej wielkości zespołów, które w części lub całkowicie pracują zdalnie. Umiejętności lidera są kluczowe dla zapewnienia wydajnego obiegu obiegu informacji, zorganizowania pracy oraz utrzymywania motywacji zespołu.

Dzięki udziałowi w warsztacie:

 • poznasz typowe przepływy pracy w zespołach rozproszonych,
 • dowiesz się jak na Twój zespół wpływają różne rodzaje rozproszenia,
 • ustalisz jak określać role i budować relacje wewnątrz zespołu,
 • dowiesz się jak określać normy funkcjonowania zespołu i standardy pracy…
 • …oraz jak egzekwować,
 • poznasz zasady skutecznej komunikacji wewnątrz zespołu rozproszonego,
 • poznasz zasady organizowania skutecznych spotkań zespołów wirtualnych.

Warsztat jest realizowany jako otwarty. Może być również dedykowany grupie menedżerów z jednej firmy. Nasz ekspert dostosuje w takim przypadku treści do wyzwań z jakimi mierzy się Organizacja.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

 • Źródła efektywności, typy przepływów pracy, rodzaje rozproszenia/oddalenia
 • Tworzenie środowiska zaufania
 • Relacje i realizowane role, uzgodnienia, normy i standardy
 • Komunikacja synchroniczna i asynchroniczna
 • Aspekty zwinne i sekwencyjne w pracy zespołu
 • Potrzeby techniczne i społeczne w zespole
 • Typy i efektywność spotkań
 • Rozwiązania tymczasowe i długofalowe

Prowadzący:

Adam Fiącek – Doświadczony szkoleniowiec i certyfikowany coach. Praktyk szkoleń prowadzonych zgodnie z metodyką nauki przez doświadczenie. Ekspert zarządzania w obszarze zarządzania elastycznymi relacjami pracowniczymi, zarządzania projektami, myślenia systemowego, leadership, organizacji uczącej się. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i prowadzeniu programów szkoleniowych dla osób z biznesu i organizacji non-profit.

DATA:
Do ustalenia
CZAS TRWANIA:
2 sesje po 4 godziny
CENA:
Prosimy o kontakt z konsultantem
POWRÓT

Skontaktuj się z nami