Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Techniki kreatywne w pracy zespołów rozproszonych

W jakiej sytuacji?

W ostatnich miesiącach praca części zespołów przeniosła się do świata wirtualnego, wpłynęło to znacznie na sposób pracy, relacje ze współpracownikami oraz efektywność zespołów. Zaistniała sytuacja wymusiła rozwinięcie umiejętności godzenia wielu obowiązków, systematyczności, automotywacji oraz kreatywności. Szczególnie ta ostatnia kompetencja wydaje się być istotna dla sprawnego i skutecznego realizowania zadań.

Czego się nauczysz?

Uczestnicy warsztatu poznają uwarunkowania, które wpływają na kreatywność indywidualną i zespołu. W sposób praktyczny będą mieli okazję trenować techniki pobudzania kreatywności oraz prowadzenia spotkań, które będą w realny sposób wpływać na realizację zadań zespołu i sukces organizacji.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

Popyt na twórcze myślenie
Twórcze myślenie – indywidualne i zespołowe
Przegląd technik i narzędzi pobudzania innowacyjności
Efektywna praca grupy kreatywnej
• Metody oczyszczenia atmosfery sprzyjające wzrostowi kreatywności.
• Stymulowanie do kreatywnego myślenia przeciwników dzielenia się własnymi pomysłami.
• Radzenie sobie z Idea Killers.
• Dynamika grupy kreatywnej.
• Użycie narzędzi w praktyce realizacji konkretnego spotkania moderowanego przez trenera.

Prowadzący:

Julita Urbaniuk – Trener TAW Polska. Psycholog biznesu, doświadczony szkoleniowiec i coach z 20-letnim doświadczeniem szkoleniowo-doradczym. Specjalizuje się w treningach z zarządzania projektem, konfliktem, zarządzania zespołami, oceny pracowniczej, motywowania i szkoleniach dla liderów zespołów. Autorka publikacji.
Poprowadziła ponad 700 sesji szkoleniowych i coachingowych.
Ma szeroką wiedzę na temat procesów produkcyjnych w związku z wieloletnią praktyką szkoleniową w środowisku pracowników firm produkcyjnych.
W programach szkoleniowych uwzględnia elementy metodyki Kaizen.

DATA:
Do uzgodnienia
CZAS TRWANIA:
2 sesje po 4 godziny
CENA:
Prosimy o kontakt z konsultantem
POWRÓT

Skontaktuj się z nami