Praca zdalna to dla wielu z nas nowe wyzwanie.
Dołącz do nas - poznaj i wdrażaj metody i narzędzia doskonalące pracę Twojego wirtualnego zespołu.

Zarządzanie emocjami

W jakiej sytuacji?

W celu osiągania ważnych celów ważna jest umiejętność rozpoznawania i zarządzania emocjami. Uczestnicy mogą przekonać się jest rola emocji w różnych sytuacjach biznesowych i prywatnych oraz jak można je praktycznie wykorzystać.

Czego się nauczysz?

Celem programu jest rozwinięcie kompetencji w zakresie:

 • wywoływanie u siebie emocji odpowiednich do kierunku działania (dążenia lub unikania),
 • obniżania nadmiernego pobudzenia emocjonalnego,
 • rozwijania samokontroli emocjonalnej,
 • psychologicznego „utwardzania” (kształtowanie tzw. hardiness),
 • zwiększania poczucia kontroli nad trudnymi sytuacjami,
 • zmiany nawyków szkodliwych dla regulacji emocji i motywacji.

Zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

 1. Konstruktywne myślenie wywołujące emocje sprzyjające sprawnemu wykonaniu zadania.
 2. Ćwiczenie koncentracji na – nawet drobnych – elementach wykonywanych czynności – trening uważności i wprowadzanie w stan flow (doświadczenia emocjonalnego przepływu).
 3. Medytacja.
 4. Alternatywne myślenie o własnych błędach i porażkach – unikanie frustracji i nastawienie na rozwój.
 5. Przeciwdziałanie wypaleniu emocjonalnemu i zawodowemu:
  1. Budowanie poczucia własnej kompetencji (przypominanie własnych sukcesów)
  2. Wartościowanie pracy – uświadamianie sobie, co robię dla ludzi
  3. Testowanie swoich możliwości w celu przezwyciężania bezradności
 6. „Praca z ciałem” – wykorzystanie autopercepcji do zmiany emocji.
 7. Sposoby budowania twardości psychicznej (hardiness).
 8. Elementy psychologii środowiskowej, przydatne w zarządzaniu emocjami.
 9. Zwiększanie samodeterminacji we wprowadzaniu zmian w zakresie zarządzania emocjami.

Prowadzący:

Prowadzi szkolenia, coachingi oraz doradztwo w obszarach zarządzania i motywowania pracowników, budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, negocjacji, marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, zarządzania emocjami i samoregulacji, podejmowania decyzji  i rozwiązywania problemów. Psycholog społeczny, trener  i coach, absolwent Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachingu Moderator.

Menadżer projektów rozwoju kadr. Kierował projektami rozwojowymi dla menedżerów, sprzedawców i wybranych grup specjalistów.

Wykładowca i kierownik studiów podyplomowych z negocjacji i mediacji w organizacjach i biznesie na Uniwersytecie SWPS. Jest również aktywnym mediatorem. Specjalizuje się w mediacjach gospodarczych i rozwiązywaniu sporów pracowniczych.

DATA:
Do uzgodnienia
CZAS TRWANIA:
2 sesje po 4 godziny
CENA:
Prosimy o kontakt z konsultantem
POWRÓT

Skontaktuj się z nami